M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Luodonjärven kuhakalastuksen järjestäminen

Paluu Hankehaaviin

	

Luodon sisäsaaristo on padottu Luodonjärven makeavesialtaaksi 1960-luvulla. Kuhan velvoiteistutukset aloitettiin 1989. Istutusmäärät ovat vaihdelleet 4 000 ja 87 000 välillä. Kalastusalue päätti 55 mm silmäharvuudesta vuonna 2003. Tutkimus käynnistettiin Pohjanmaan TE-keskuksen aloitteesta. Tutkimuksessa tuotettua tietoa käytetään Luodonjärven kuhankalastuksen järjestämiseen.

Luodonjärven kuhankalastus on tehokasta ja kuhan kasvu Luodonjärvessä on erinomainen. Päätös 55 mm minimisilmänharvuudesta oli kaukonäköinen ja järkevä. Y/R-mallinnuksella saadut tulokset osoittavat, että saaliskäyrän huippu on ohitettu ja saalis per rekryytti kasvaisi mikäli kalastuskuolevuutta hieman pienennettäisiin. Luonnolliseen kuolevuuteen vaikuttaa kuitenkin kalojen ajoittaiset joukkokuolemat vuoden 2006 syksyn kaltaisten sääolosuhteiden seurauksena. Voidaan siis pohtia, onko kuitenkin parempi kalastaa kantaa tehokkaasti ihmisravinnoksi kuin antaa sen pilaantua kalakuolemien takia. Luodonjärvessä onnistuu myös kuhan luonnollinen lisääntyminen. Esimerkiksi saalisnäytteiden perusteella voimakkain vuosiluokka 2002 syntyi vaikka sinä vuonna ei ollut lainkaan istutuksia. Näin ollen Luodonjärven ?kuhapotentiaali? on suuri niinä vuosina kun happamuus ei rajaa poikasten eloonjääntiä. Verkkokalastusta tiheimmillä verkoilla tulisi tarkastella kriittisesti ja ahvenen kalastusta voitaisiin ohjata tapahtuvaksi rysillä, katiskoilla ja vapavälineillä.Tavoitteet

Y/R-mallinnuksilla haluttiin selvittää onko kalastus tarkoituksenmukaisesti järjestetty, huomioimalla mm. 55 mm silmäharvuuden ja nykyisen kalastuskuolevuuden vaikutusta saaliis/rekryytti-suhteeseen.

Tulokset

Luodon sisäsaaristossa, nyttemmin Luodonjärvellä, on potentiaalia kuhajärveksi kunhan ajoittaiset happamuudesta johtuvat kalakuolemat voitaisiin estää. Päätös 55 mm solmuvälirajoituksesta verkkokalastuksessa oli kaukonäköinen ja järkevä.

Vastaava tutkija

Hudd Richard, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Ingman H, Harjunpää H, Blom A

Yhteistyötahot

Pohjanmaan TE-keskus, Norra svenska fiskeområdet, paikalliset ammattikalastajat

Julkaisut

Ingman, H. & Hudd, R. 2007. Fångst / rekrytmodellering för ett ändamålsenligt ordnande av gösfisket i Larsmosjön. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. 21 sid.

Hankkeen kesto 2004 - 2005

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.