M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Luodon- ja Öjanjärven kuhan- ja mateen potentiaaliset poikastuotantoalueet

Paluu Hankehaaviin

	

RKTL tekee GIS-tuetun mallinnuksen Luodon- ja Öjanjärven kuhan- ja mateen potentiaalisista poikastuotantoalueista. Mallinnus perustuu sekä maastossa mitattuihin että kaukokartoituksin kerättyihin muuttujiin ja poikasten esiintymistiheyksiin.

Tavoitteet

Kartoittaa Luodon- ja Öjanjärven mahdolliset poikastuotantoalueet.

Tulokset

Ilmakuvamosaiikin vesialueita koskevan laadun kohentamiseksi kehitettiin algoritmi, joka tasaa yksittäisten kuvien välisiä rajoja niin, ettei niistä katoa informaatiota. Matalilla alueilla kuvien laatu mahdollistaa tämän jälkeen esim. matalien pohjien kartoittamisen, mikä etenkin ruskeissa vesissä tähän asti on ollut vaikeata.

Vastaava tutkija

Hudd Richard, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Ahlqvist J., Blom A.

Yhteistyötahot

Pohjanmaan TE-keskus, WSP-environmental (Vaasan yksikkö), Pieneering (Vaasan yksikkö) ,

Hankkeen kesto 2003 - 2007

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.