M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Suurpedot vuonna 2005

Paluu Hankehaaviin

	

Arviot suurpetojen lukumääristä pohjautuvat useampaan eri aineistoon, joista tärkein on suurpetoyhdyshenkilöiden kirjaamat havainnot. Havaintoja kirjattiin yhteensä 23244. Määrä on suurempi kuin kertaakaan nykymuotoisen tiedonkeruujärjestelmän aikana. Kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna havaintomäärä on yli kaksinkertaistunut. Nousu johtuu ensisijaisesti karhu- ja ilveshavaintojen lukumäärän kasvusta. Täydentävää aineistoa saatiin hirvihavaintokorttien petohavainnoista sekä ahmojen ja ilvesten esiintymisen ydinalueilla tehdyistä reittilaskennoista Lapin riistanhoitopiirissä. Mainituista laskennoista vastasi Metsähallitus. Tärkeää lisäaineistoa susikannasta saatiin Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa radio- ja satelliittilähettimien avulla.

Tavoitteet

Kartoittaa suurpetokantoja ja kannanvaihteluita.

Tulokset

Suomessa eleli vuoden 2005 lopussa arviolta 810?860 karhua, 205?215 sutta, 145?150 ahmaa ja 1100?1200 ilvestä. Kaikkien neljän lajin lukumäärät arvioitiin hieman suuremmiksi kuin vuonna 2004. Karhukanta keskittyi Pohjois-Karjalaan, jossa oli noin 25 % koko maan karhukannasta. Karhu-kannassa oli vuonna 2005 arviolta 165?175, susikannassa 70?80, ahma-kannassa 40?45, ja ilveskannassa 280?300 pentua. Susien esiintyminen painottui Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen, joiden alueella oli lähes 60 % Suomen susikannasta. Susipentueita arvioitiin syntyneen 20, joista itäisen Suomen kannanhoitoalueella kymmenen, Sisä-Suomessa viisi ja läntisen Suomen kannanhoitoalueella neljä. Itäisen Suomen kannanhoitoalueella tavattiin 6?7 pentuetta, joiden arvioitiin syntyneen Venäjän puolella. Ilves on edelleen jatkanut runsastumistaan. Ahmakanta on runsastunut erityisesti pohjoisen poronhoitoalueen itäosassa. Läntisen Suomen alueella tavattiin kaksi ahmapentuetta.

Vastaava tutkija

Kojola Ilpo, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Määttä Elisa (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos), Hiltunen Harri (Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus)

Julkaisut

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2005
Kojola, I., Määttä, E. ja Hiltunen, H.
Riistantutkimuksen tiedote nro 208, 2006. 5 s.
ISSN 1238-0288
http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/t208.pdf

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.