M Hankehaavi, tutkimushankkeet luonnonvara-alalta, suomenkielinen haku

 
Poistu tästä ohjeesta sulkemalla ikkuna! SULJE
Hankehaavi Tietoa Hankehaavista

Hankehaavi on maa- ja metsätalousministeriön (MMM) tuottama tutkimushankekuvausten verkkohakemisto. Hankehaavi on tuotettu maatalous-, ravitsemus-, elintarvike-, kotitalous-, maaseutu-, metsä- ja ympäristöalojen Matri-yhteistyönä julkisen tutkimustiedon saatavuuden ja käytettävyyden edistämiseksi. Hankehaavin avulla voi etsiä kuvauksia julkisin varoin rahoitetuista käynnissä olevista ja päättyneistä tutkimushankkeista.

Tiedontuottajina Hankehaavissa ovat nyt mukana Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geologian tutkimuskeskus GTK, Luonnonvarakeskus Luke, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (FGI), Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Helsingin yliopiston (HY) Viikin kampuksen tiedekunnat (maatalous-metsätieteellinen, eläinlääketieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen ja farmasian tiedekunta), Ruralia-instituutti ja Helsingin yliopiston kirjaston Viikin kampuskirjasto.

Tiedontuottajaorganisaatioissa on tapahtunut vuoden 2015 alusta lähtien muutoksia, jotka vaikuttavat viiveellä Hankehaavissakin. Paikkatietokeskus ja Luonnonvarakeskus ovat uusia organisaatioita. Paikkatietokeskus jatkaa Geodeettisen laitoksen tutkimusta nyt Maanmittauslaitoksen toimintayksikkönä ja sen lyhenne on edelleen FGI. Luonnonvarakeskus Luken tutkimushankekuvaukset saatiin Hankehaaviin syksyllä 2016. Nykyisin Lukeen kuuluvien kolmen tutkimusorganisaation, Metsäntutkimuslaitos Metlan, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n hankekuvaukset näkyvät erillisinä Hankehaavissa toistaiseksi entisillä organisaatiolyhenteillä.

Tutkimushankekuvauksen sisältö on aina siinä muodossa kuin tiedontuottaja on sen laatinut ja kuvauksesta on suora linkki tiedontuottajan omassa www-sivustossa olevaan hankekuvaukseen. Hankehaavi ei muokkaa tiedontuottajien laatimia hankekuvauksia, vaan tuottaa ainoastaan niiden tietokenttien avulla hakemistoja tiedonhakijan avuksi.

Hakutuloksia voi selata sellaisenaan hankelistoina eri järjestyksiin listattuna (aakkostus hankkeen nimen, vastuuhenkilön tai tiedontuottajan nimen mukaan). Hakutuloksen voi ryhmitellä organisaation, vastuuyksikön, vastuuhenkilön ja hankkeen aloitusvuoden suhteen. Huom! Kaikissa hankekuvauksissa ei välttämättä ole kaikkia ryhmittelyihin tarvittavia tietoja.

Hankehaavi on avattu käyttöön tammikuussa 2008, lisätietoa maa- ja metsätalousmisteriön tiedotteessa 17. 9. 2008 ja luonnonvarauutisessa 3. 1. 2011.

Hankehaavin kuvaus Wikipediassa

Käyttotilastoon kerätään selausklikkausten määrä viikottain. Keskimääräinen viikottainen selausklikkausten määrä on kehittynyt seuraavasti:


Hankehaavin on toteuttanut MI Tietorakenteet Oy, www. mitietorakenteet.fi.

Tiedontuottajaksi?

Hankehaavi ottaa toistaiseksi tiedontuottajiksi luonnonvara-alan tutkimusta tekeviä organisaatioita. Hankehaaviin otetaan mukaan vain julkisia hankekuvauksia, joista on kuvaus tiedontuottajan omassa www-sivustossa joko dynaamisena tietokannasta haettavana tietueena tai kiinteänä www-sivuna. Haavinta tehdään kunkin organisaation kanssa käytävässä neuvottelussa sovitulla tavalla. Organisaatio pääsee tiedontuottajaksi Hankehaaviin järjestämällä aineistonsa haavittavaan kuntoon ja maksamalla oman aineistonsa haavinnan perustamisesta aiheutuneet kustannukset. Hankekuvauksilta vaadittava perusrakenne on vakiintunut ja sitä noudattamalla tiedontuottaja saa aineistonsa jakeluun sujuvasti.

Hankekuvauksen perusrakenteeseen kuuluvat mm.


Haavinnan käynnistyttyä Hankehaavi ei aiheuta tiedontuottajalle muutostyökuluja, ellei tiedontuottaja itse muuta kuvaustensa tai haavintatiedostonsa rakennetta tai toimitustapaa.

Organisaation, joka haluaa tiedontuottajaksi, kannattaa ottaa yhteyttä liittymisasiassa MMM:n tutkimusjohtaja Mikko Peltoseen (sähköposti mikko. peltonen (at) mmm. fi) ja teknisissä kysymyksissä MI Tietorakenteet Oy:n Maj-Lis Aaltoseen tai Ilkka Mattilaan (sähköposti info (at) mitietorakenteet. fi).

Yleisiä Hankehaavin käyttöön ja kehittämiseen liittyviä tarpeita, toiveita ja palautetta kannattaa lähettää ja välittää Helsingin yliopiston kirjaston tietoasiantuntijalle Liisa Siipilehdolle (sähköposti liisa. siipilehto (at) helsinki. fi), joka yhteyshenkilönä seuraa ja koordinoi MMM:n hallinnonalan tutkimustiedon saatavuuteen ja käytettävyyteen liittyvää kehitystyötä LYNET-yhteistyöfoorumilla ja ylläpitää Matri-sivustoa.