Ohita navigointilinkit
RKTL Tutkimushankekuvaus Riista Poro Kala Vesiviljely Talous ja yhteiskunta Tilastot Yhteystiedot Tutkimuslaitos Julkaisut

Paluu Hankehaaviin

Kalankasvatuksen ympäristötalous

Paluu Hankehaaviin

	

Suomessa kalankasvatus on leikannut kuormitustaan enemmän kuin siltä on edellytetty. Tämä on kuitenkin tehty kannattavuudesta tinkien. Sisämaassa toimivien kalankasvatuslaitosten ympäristöluvissa edellytetään usein investointeja poistoveden puhdistukseen. Ympäristöinvestoinnit voivat olla yritystaloudellisesti houkuttelevia, jos niiden avulla voidaan kasvattaa tai tehostaa tuotantoa.

Tavoitteet

Projektissa arvioitiin erilaisten ympäristötoimien, kuten rehujen kehittäminen, poistoveden puhdistaminen tai kiertovesikasvatukseen siirtyminen, vaikutusta yritystoiminnan kannattavuuteen. Kannattavuuslaskenta on tehty biologis-taloudellisten mallien avulla, joissa yhdistyy kalojen tuotannon biologinen ennustaminen yritystoiminnan yksityiskohtaiseen kustannusrakenteeseen.

Tulokset

Projektissa havaittiin, että kirjolohen kasvatuksessa investoinnit ravinnekuormitusta vähentäviin tekniikoihin eivät kannata taloudellisesti, vaikka yritykset saisivat kuormituksen vähentyessä kasvattaa tuotantoaan. Rehujen kehittäminen osoittautui edullisimmaksi kuormituksen vähentämistavaksi. Kannattavan kiertovesitekniikan kehittämiseksi tarvitaan tietoa uusien viljelylajien kasvatustavoista.

Vastaava tutkija

Vielma Jouni, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Setälä Jari, Kankainen Markus, Koskela Juha

Yhteistyötahot

Kalankasvatusyritykset. Rahoitus: Työtä on rahoitettu Keski-Suomen TE-keskuksen rahoittamasta KOR-hankkeesta ”Uuden aallon kalankasvatus”.

Julkaisut

Fosforikuormituksen alentamisen yritystaloudelliset vaikutukset kirjolohen kasvatuksessa sisävesialueella
Kala- ja riistaraportteja nro 394, 2006. 31 s.
http://www.rktl.fi/?view=publications&id=5618

Hankkeen kesto 2005 - 2006

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.