Ohita navigointilinkit
RKTL Tutkimushankekuvaus Riista Poro Kala Vesiviljely Talous ja yhteiskunta Tilastot Yhteystiedot Tutkimuslaitos Julkaisut

Paluu Hankehaaviin

Saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittaminen: Tiedonkeruu ja kalastus norppa-alueilla

Paluu Hankehaaviin

	

Kalastuksen ja saimaannorpan suojelun välinen sitkeä kiista jakaa mielipiteitä. Perustietoa norppa-alueen ammatti- ja vapaa-ajankalastuksesta ja sen suhteesta nykyisiin ja suunniteltuihin saimaannorpan suojelutoimenpiteisiin tarvitaan, jotta voidaan arvioida erilaisten suojelutoimenpiteiden vaikutuksia sekä tukea eri osapuolten välistä vuoropuhelua ja intressien yhteensovittamista.

Hankkeessa on kaksi osatutkimusta. Ensimmäisessä tutkitaan kansalaisten saimannnorppahavaintojen vapaaehtoistyön hyödyntämistä norppakannan seurannassa, suojelussa ja kalastusrajoitusten muodostamisessa. Toisessa tutkitaan millaista ammattimaista pyyntiä ja vapaa-ajankalastusta norppa-alueella harjoitetaan ja millaisia ovat olleet norpansuojelun perusteella tehtyjen pyyntirajoitusten vaikutukset kalastukseen.

Tavoitteet

Hanke tuottaa tietoa kalastuksesta norppa-alueilla ja tutkii, miten norppa-alueilla liikkuvien ihmisten havainnoilla ja vapaaehtoistyöllä voidaan edistää norppaseurantaa ja tiedollista vuorovaikutusta. Yleisenä tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, joka tukee saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamista.

Vastaava tutkija

Salmi Pekka, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Kunnasranta Mervi, Auvinen Heikki, Kolari Irma, Jurvelius Juha, Salmi Juhani, Hirvonen Esa, Eskelinen Päivi

Yhteistyötahot

ProAgria Etelä-Savo, alueelliset kalataloustoimijat, Itä-Suomen yliopisto ja Metsähallitus.

Rahoittajat

RKTL, MMM

Julkaisut

Salmi, P., Salmi, J. & Hirvonen, E. 2012. Ammattikalastuksen haasteet saimaannorpan elinalueella. Kalastaja 36(4): 5.
Kolari, I. & Salmi, P. 2012. Saimaannorppa jakaa mielipiteet. Suomen Kalastuslehti 119(7): 16–18.
Salmi, P. & Kolari, I. Kalastus ja saimaannorppa – ilkeä ongelma? Tutkimuspäivät 2012. Ristiriitojen ytimessä – ratkaisumalleja etsimässä. Turku 31.10.2012. Esitelmä.
Salmi, P. & Kolari, I. Kalastajat ja saimaannorppa. Saimaannorppasymposium. Joensuu 21.–22.11.2012. Esitelmä.

Salmi, P., Kolari, I., Auvinen, H., Kunnasranta, M. Eskelinen, P., Mellanoura, J. & Hirvonen, E. 2013. Kalastus, saimaannorppa ja norppahavainnointi. Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia ja selvityksiä, nro 3. 34 s.

http://www.rktl.fi/julkaisut/j/649.html

Kolari,I., Hirvonen, E., Salmi, P. ja Salmi, J. 2011. Vapaa-ajankalastus saimaannorpan esiintymisalueella. RKTL:n työraportteja 17/2011.
http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/tyoraportit/vapaaajankalastus_saimaannorppa.pdf

Salmi, J., Salmi, P. ja Hirvonen, E. 2011. Ammattikalastus saimaannorppa-alueella. RKTL:n työraportteja 16/2011.
http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/tyoraportit/ammattikalastus_saimaannorppa.pdf

Hankkeen kesto 2010 - 2013

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.