logo-mmm.gif
hankehaavi.fi   Hankehaavi
    Hankehaavi-hakusivu    Tiedonhaku    Asiasanahakemisto    Aihehakemisto

Hankehaavi, Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30 00023 Valtioneuvosto, Puh. 0295 16 001, Fax (09) 1605 4202

Jordbruksministeriet, PB 30, 00023 Statsrådet, Tlfn. 0295 16 001, Fax (09) 1605 4202

Ministry of Agriculture and Forestry, Box 30, 00023 Government, Tel. +358 (0)295 16 001, Fax +358 (0)9 1605 4202